Kan PBO Juridisk Vikar & Rekruttering hjælpe din virksomhed – se mere:

Mangler du kvalificerede kandidater

PBO Juridisk Vikar & Rekruttering er en seriøs, målrettet og engageret aktør inden for kandidatformidling og virksomhedens adgangsbillet til nogle af DK’s topkandidater til såvel faste stillinger som vikariater.

PBO Juridisk Vikar & Rekruttering bistår advokater, ejendomsmæglere, revisorerboligselskaber og ejendomsadministratorer med professionel og hurtig rekruttering af kompetent juridisk personale.

Følg gerne PBO Juridisk Vikar & Rekrutterings virksomhedsprofil på LinkedIn, hvor især rekrutterings- og formidlingsopgaverne er i fokus, bl.a. forskellige features som månedens topkandidater m.v., hvor jeg med jævne mellemrum vil fremhæve enkelte blandt de mange kvalificerede kandidater, såvel jurister som advokatsekretærer, PA’er m.fl.

Omdrejningspunktet for alle rekrutteringsopgaver såvel til faste stillinger som til vikariater er juraen og hermed beslægtede brancher.

PBO Juridisk Vikar & Rekruttering formidler og rekrutterer:

✯ advokatsekretærer/ juridiske sagsbehandlere
✯ advokater
✯ jurister
✯ advokatfuldmægtige
✯ ejendomsadministratorer
✯ sagskoordinatorer
✯ PA’er/ executive assistents

Ring gerne til mig for en uforpligtende drøftelse om virksomhedens aktuelle behov, herunder for afklaring af, om der er behov for en formidlingsaftale eller en rekrutteringsopgave.

For kandidater:

Soeger du nye udfordringer

Er du en dygtig og kvalificeret kandidat primært indenfor områderne jura (advokatsekretær/ PA eller jurist), ejendomsformidling (sagskoordinator/ ejendomsmægler, trainee), revision (herunder bogholderi) og ejendomsadministration, så send meget gerne dit CV og en kortfattet beskrivelse af dine spidskompetencer og foretrukne arbejdsområder, så holder PBO Juridisk Rekruttering øje med aktuelle stillinger for dig, ligesom du kommer i betragtning ved PBO Juridisk Vikar & Rekrutterings egenrekrutteringer.

Mere om PBO Juridisk Vikar

PBO Juridisk Vikar er advokatvirksomhedens juridiske vikar i form af veluddannede og kvalificerede advokatsekretærer med specialerne fast ejendom, personskadesager og dødsbobehandling.

Anerkendt for en specialiseret advokatsekretærydelse med høj grad af juridisk og praktisk erfaring, dog ikke juridisk rådgivning som ydelse.

Når I hyrer en advokatsekretær på vikarbasis for en kortere eller længere periode, får I en kompetent og effektiv sagsbehandler, der – ved hjælp af en målrettet og fokuseret arbejdsindsats – selvstændigt får sagerne fra hånden, leverer høj kvalitet fra ”vugge til grav” og drager omsorg for professionel klientpleje sideløbende.

Hovederhverv og primære fokus er formidling af kvalificerede advokatsekretærer på vikarbasis til advokatvirksomheder.

PBO Juridisk Vikar:

✯ bistår advokatvirksomheder ved behov for specialist sekretærbistand. Det skaber tryghed for advokatvirksomheden, de øvrige ansatte og klienterne

✯ aflaster travle advokatvirksomheder i perioder, hvor tilgangen af sager overstiger eksisterende kapacitet. Det frigiver overskud og ressourcer hos virksomhedens øvrige ansatte

✯ advokatsekretærer fra PBO Juridisk Vikar arbejder selvstændigt og proaktivt

✯ vi holder os løbende skarpe gennem videreuddannelse. Det er vores forpligtelse og jeres tryghed

✯ vi tilpasser os miljøet hos advokatvirksomheden og forventningsafstemmer løbende

HUSK – PBO Juridisk Vikar tilbyder også onlinebistand og har kunder i hele DK

Se mere: Er din virksomhed i sin spæde opstart eller logistisk udfordret?

Virksomhedsprofil