Pia Bolander Olsen
Pia Bolander Olsen
Indehaver | Recruiter | Advokatsekretær | Juridisk sagsbehandler

Virksomhedens formål

Visionen er at skabe en virksomhed med et team af kompetente advokatsekretærer, der kan løse opgaver fra vugge til grav af høj kvalitet indenfor alle juridiske specialer. I dag dækker jeg selv områderne fast ejendom, dødsbobehandling, personskade- og erstatningsret, ligesom jeg gerne bidrager med sædvanlige ad hoc opgaver.

Opgavehenvendelser kan også ende ud i en formidlingsaftale eller en regulær rekrutteringsopgave. På den måde dækker vi kundens behov – også, når vi ikke selv har kompetencerne.

Virksomheden skal vokse i et tempo, hvor der er fokus på høj kvalitet, og hvor jeg kan sikre mig, at

¶  jeg personligt kan stå inde for mine ansatte vikarer og samarbejdspartnere

¶  ansatte vikarer løbende bliver videreuddannet og holdt opdateret

¶  der er fokus på kundetilfredshed

¶  opgaverne varetages med professionel omhu

¶  ansvarsfordelingen er tydeligt aftalt

¶  der foretages løbende forventningsafstemning

¶  arbejdsglæden og det gode arbejdsliv fortsat er i fokus, herunder at arbejdet er meningsfuldt for såvel mine ansatte som for kunden

Jeg er garant for:

Kvalificeret og selvstændig advokatsekretærbistand inden for:

 • fast ejendom
 • personskaderet/ erstatningsret
 • dødsbobehandling
 • mortifikationssager
 • tinglysning af kreditorbeskyttelse efter Rpl. § 513 samt andre relevante tinglysningsekspeditioner

Derudover tilbyder jeg erfaren hjælp inden for følgende områder:

 • retssagsbehandling
 • testamenter
 • ægtepagter
 • samejeoverenskomster

Andre områder, jeg har været i berøring med:

 • familieret
 • tvangsauktioner
 • ansættelsesret
 • lejeret
 • udlændingeret
 • insolvensret m.fl.
 • sædvanlig sagsekspedition, herunder friststyring, kalenderstyring, telefonpasning m.v.

Vi aflaster advokatvirksomheder i travle perioder!

Fast ejendom ✯ Personskaderet ✯ Dødsbobehandling

Kontakt PBO Juridisk Vikar & Rekruttering