Pia Bolander Olsen
Pia Bolander Olsen
Indehaver | Recruiter | Advokatsekretær | Juridisk sagsbehandler

Mere om vikarbistand

Giv mig en juridisk ansvarlig og et password, så er jeg i gang med at hjælpe jeres advokatvirksomhed med advokatsekretæropgaver indenfor fast ejendom, personskadesager og dødsbobehandling.

Når du hyrer mig som advokatsekretær på vikarbasis, får du en smilende og effektiv sagsbehandler, der selvstændigt får sagerne fra hånden, leverer høj kvalitet og drager omsorg for god og professionel klientpleje.

Min mission er at skabe et ”åndehul” for advokater og advokatsekretærkollegaer, hvor de oplever at der ”løftes i flok”, så jeg kan afslutte min opgaver og efterlade en virksomhed, der føler sig betryggende og professionelt afhjulpet.

Jeg driver PBO Juridisk Vikar & Rekruttering ud fra holdningen, at mine udsendte vikarer skal levere samme høje kvalitet indenfor deres respektive fagområder som undertegnede. Derfor tilbyder jeg kun veluddannede og kvalificerede advokatsekretærer, hvor vi

¶  bistår advokatvirksomheder, når et behov for specialist sekretærbistand opstår. Det skaber tryghed for advokatvirksomheden, de øvrige ansatte og klienterne.

¶  aflaster travle advokatvirksomheder i perioder, hvor tilgangen af sager overstiger eksisterende kapacitet. Det frigiver overskud og ressourcer hos virksomhedens øvrige ansatte.

¶ advokatsekretærer fra PBO Juridisk Vikar & Rekruttering skal sjældent oplæres. Jeg fungerer fx som superbruger på Unik Advosys og har IT flair generelt.

¶  vi holder os løbende skarpe gennem videreuddannelse. Det er vores forpligtelse og jeres tryghed.

¶  vi tilpasser os miljøet hos advokatvirksomheden og forventningsafstemmer løbende.

Om mine specialer

Erstatningsret:
Selvstændigt forestået korrespondance med parterne (klienten, ansvars- og ulykkesforsikringsselskaberne, ASK m.v.), gennemgang af patientjournaler, kommunale og lægelige akter, udarbejdelse af udkast til indlæg, erstatningsopgørelser m.v.

Ejendomshandel:
Den berigtigende advokat har alene forestået det indledende møde med klienten samt godkendelsesskrivelsen, hvorefter jeg sikrer mig, at alle eventuelle forbehold opfyldes løbende, forestår tinglysningsekspeditionerne (herunder evt. ægtepagter, servitutter, debitorskifte, kreditorbeskyttelser m.v.), udarbejder refusionsopgørelse, koordinerer med pengeinstitutterne m.v. og endeligt afslutter handlen over for de involverede parter.

Dødsbobehandling:
Jeg har ofte afholdt de indledende møder med arvinger i dødsbosagerne og efterfølgende bomøder, ofte alene eller, hvor påkrævet, med deltagelse af bobestyreren/ advokaten.

Det har endvidere været min opgave at stå for kommunikationen med ejendomsmæglerne, når der har været fast ejendom involveret i dødsboerne, indhente vurderinger m.v. samt selvsagt at forestå de sædvanlige ekspeditioner og korrespondance forbundet dermed.

Alle opgaver forbundet med dødsbobehandlingen, herunder korrespondance med Skifteretten, arvinger, regnskab, åbningsstatus og boopgørelse har jeg ligeledes selvstændigt varetaget.

***

Af personlige kendetegn med relevans i forhold til branchen, vil jeg fremhæve handlekraft, organisationstalent, omhu, stort overblik, selvstændighed og intuition.

Jeg er garant for:

Kvalificeret og selvstændig advokatsekretærbistand inden for:

 • fast ejendom
 • personskaderet/ erstatningsret
 • dødsbobehandling
 • mortifikationssager
 • tinglysning af kreditorbeskyttelse efter Rpl. § 513 samt andre relevante tinglysningsekspeditioner

Derudover tilbyder jeg erfaren hjælp inden for følgende områder:

 • retssagsbehandling
 • testamenter
 • ægtepagter
 • samejeoverenskomster

Andre områder, jeg har været i berøring med:

 • familieret
 • tvangsauktioner
 • ansættelsesret
 • lejeret
 • udlændingeret
 • insolvensret m.fl.
 • sædvanlig sagsekspedition, herunder friststyring, kalenderstyring, telefonpasning m.v.

Vi aflaster advokatvirksomheder i travle perioder!

Fast ejendom ✯ Personskaderet ✯ Dødsbobehandling

Kontakt PBO Juridisk Vikar & Rekruttering