Pia Bolander Olsen
Pia Bolander Olsen
Indehaver | Recruiter | Advokatsekretær | Juridisk sagsbehandler

Advokatsekretær på vikarbasis

Vikariater

Jeg tilbyder fleksibel, professionel, løsningsorienteret og akut hjælp til advokatvirksomheder. Jeg kan kontaktes fra dag til dag og påtager mig såvel de mindre akutopgaver, som de længerevarende opgaver. Der betales dog for minimum 6 timer i et vikariat.

Det er en naturlig forudsætning, at vores samarbejde er baseret på gensidig tillid og respekt for arbejdsgange og virksomhedskultur i advokatvirksomheden.

Læs mere om vikarbistand her

Jeg er garant for:

Kvalificeret og selvstændig advokatsekretærbistand inden for:

 • fast ejendom
 • personskaderet/ erstatningsret
 • dødsbobehandling
 • mortifikationssager
 • tinglysning af kreditorbeskyttelse efter Rpl. § 513 samt andre relevante tinglysningsekspeditioner

Derudover tilbyder jeg erfaren hjælp inden for følgende områder:

 • retssagsbehandling
 • testamenter
 • ægtepagter
 • samejeoverenskomster

Andre områder jeg har været i berøring med:

 • familieret
 • tvangsauktioner
 • ansættelsesret
 • lejeret
 • udlændingeret
 • insolvensret m.fl.
 • sædvanlig sagsekspedition, herunder friststyring, kalenderstyring, telefonpasning m.v.

Vi aflaster advokatvirksomheder i travle perioder!

Fast ejendom ✯ Personskaderet ✯ Dødsbobehandling

Kontakt PBO Juridisk Vikar & Rekruttering