Velkommen i mit netværk:-)

PRÆSENTATION AF MIT VIRKE OG PBO JURIDISK REKRUTTERING:

Det er min erfaring, at vi får størst glæde og mest mulig udbytte af vores relation og gensidige netværk ved nærmere bekendtskab, så hermed en overordnet præsentation af mit virke og PBO Juridisk Rekruttering.

Jeg er indehaver af en juridisk rekrutteringsvirksomhed, der kontinuerlig arbejder intenst på at åbne advokatbranchen og dermed beslægtede branchers øjne for mulighederne for konsulentbistand såvel onsite som online – og “out of the box intuitiv legal recruiting”.

Rekruttering af advokater og jurister:

I mit virke som recruiter rekrutterer jeg advokater (herunder seniorjurister, cand.jur. og cand.merc.jur.) til selskaber, koncerner og advokat- og mæglerbranchen.

Et eksempel er en for ganske nyligt afsluttet opgave i København K for min kunde, Kennedys, der søger 1-2 års erhvervsrettet ambitiøs advokat med fokus på erstatning- og forsikringsret. Til Kennedys har jeg tidligere rekrutteret en særdeles stærk og sprogkyndig Legal Secretary.

I indeværende år har vi endvidere formidlet en spændende yngre advokatprofil til Advokatfirmaet Bjørst.

Rekruttering af sagskoordinatorer, juridiske sagsbehandlere og ejendomsadministratorer:

Jeg rekrutterer også en lang række juridiske sagsbehandlere (til fx advokatkontoret eller landinspektøren), Controllere og ejendomsadministratorer.

En meget klassisk opgave er denne afsluttede opgave for min kunde Kvik A/S, hvor vi søgte og fandt en særdeles kvalificeret juridisk sagsbehandler til Legal & Real Estate.

En klassisk opgave kunne også være fx rekruttering af ejendomsmæglere og/ eller køberrådgiver som denne opgave for Købersmægler i Kbh.

Ofte antages jeg videre til at finde de særligt stærke sprogprofiler (korrespondenter/ translatører – cand.merc.ling). Jeg har i den forbindelse netop afsluttet en spændende opgave for Lundsgaard & Partnere, Kbh.

Jeg rekrutterer også ejendomsmæglere og sagskoordinatorer til mæglerbranchen og endelig kvalificerede regnskabsmedarbejdere til bl.a. advokatkontorerne og investerings- og ejendomsadministrationsselskaberne.

Det betyder, at jeg har en stor berøringsflade i branchen og altid aktivt arbejder på at højne kvaliteten i netværket alt overvejende med kompetencemæssigt afsæt i den juridiske og finansielle sektor. Ofte i en skøn kombination.

I mit virke i vikarbranchen er jeg selv specialiseret indenfor dødsbo og fast ejendom og har i mange år haft min daglige gang rundt omkring i advokatvirksomheder i hele DK. Jeg arbejder i dag koncentreret med opgaverne forbundet med rekruttering og har til stadighed stor glæde af mit stærke juridiske bagland og netværk i forbindelse med hvervet som rekrutteringskonsulent.

Netværksintroduktioner og matchmaking:

En anden passion – og en stor del af mit arbejdsliv – består af at formidle netværksmæssige væsentlige kontakter og relevante potentielle samarbejdspartnere-/ relationer – altovervejende med afsæt i den juridiske/ finansielle branche. Min rolle er som oftest at øjne synergien og handle på det, facilitere det rette netværk og åbne plads til dialog mellem de afgørende roller. Det er spændende og meget afvekslende i forhold til mine øvrige opgaver – et velkommen kolorit.

Mine kunder anvender især platformen til at udvide fx partnerkredsen, indgå vækstfremmende konsulentaftaler og helt generelt styrke de brancherelevante samarbejdsrelationer i en bred variation af forskellige konstellationer.

Jeg har stærke netværk lige fra Aarhus til København, hvor mine engagementer fordeler sig ca. 50/50 på Hovedstaden/ Jylland. Jeg prioriterer netværket højt og sætter en ære i at følge op på alle relevante henvendelser om sparring etc. Det er klart, at jeg også vægter det lokale netværk højt. I den forbindelse har jeg fx netop tegnet et netværkssponsorat i AC Horsens Erhvervsnetværk, fordi selvfølgelig bakker jeg også op lokalt.

Aktuelle opgaver:

Nedenfor lidt om mine aktuelle opgaver og de seneste afsluttede opgaver i Jylland og Hovedstaden, hvor jeg har stor glæde af mit fagligt relevante netværk i det juridiske miljø rundt omkring i virksomhederne samt på LinkedIn. Jeg anvender ofte en rum tid på opfølgning på korrespondancer på LI, førend jeg overhovedet slår stillingen op, da den rette kandidat ofte findes i mit eget netværk.

Jeg har i øjeblikket verserende opgaver i Jylland (Aarhus og Viborg), Fyn, Sønderjylland, København og Sjælland og altid nye opgaver i pipeline.

Sig endelig til, hvis der er nogle af opgaverne, der har din interesse/ dit netværks interesse eller, hvis du gerne vil orienteres, når der er nyt i “pipelinen”. Det samme gør sig selvfølgelig omvendt også gældende, at hvis du har noget spændende på bedding, som du gerne henleder opmærksomheden på, så skriv endelig.

Jeg bestræber mig på at holde linket med aktuelle opgaver relativ opdateret, men det er desværre ikke altid, at jeg er lige hurtig til at få opdateret med seneste opgaver. Er du i tvivl, så skriv endelig til mig, så skal jeg lade dig vide, om jeg har andre opgaver, der blot ikke er nået mediet endnu.

Jeg kender heldigvis aldrig dagen i morgen og således heller ikke, hvilke spændende profiler jeg skal hjælpe mine kunder med at etablere kontakt og dialog med, så jeg er altid åben for forespørgsler fra kandidater, om jeg har relevante opgaver på bedding inden for deres speciale og nicheområde.

I øjeblikket har jeg flere stillinger indenfor kontraktsret, fast ejendom, advokatbogholderiet, IT Helpdesk funktioner (både Proptech – Real Estate og til IT-branchen) både i Jylland og Hovedstaden, og de slås stort set aldrig op – der rekrutterer jeg internt og headhunter på skills.

KØBENHAVN OG SJÆLLAND (aktuelt):

Til Storkøbenhavn søger jeg fx aktuelt en erhvervsrettet procesadvokat – foretrukket fokus på et eller flere af følgende områder selskabsret, kontraktsret, retssager, fast ejendom, IT-ret, funktionærret og generel erhvervsrådgivning. Kontakt mig gerne for yderligere info.

København (indre København)

Aktuelt afsøger jeg det Københavnske marked for privatrettede advokater med interesse for et eller flere af følgende områder: familieret, udlændingeret og erstatningsret, da en af mine kunder overvejer endnu en afdeling i København. Det er således samarbejdspartnere, profiler i ordinær ansættelse og andre selvstændige advokater, jeg går i dialog med.

Roskilde

Jeg er også interesseret i at komme i dialog med en nyuddannet advokat – eller en advokat med et par års anciennitet (erhvervsrettet eller privatrettet), der har Roskilde og omegn som foretrukket område på vegne af min kunde Retsadvokaterne. Specialer kunne være; erhvervsret, strafferet og ansættelsesret, men andre spændende sagsområder er ligeledes særdeles interessante.

Teamlederstilling:

Til København V søger jeg på vegne af VOPA Ejendomsadministration til nyoprettet teamlederstilling en talstærk ejendomsadministrator med flere års praktisk erfaring med ejendomsadministration (foreningsejendomme og gerne byggesagsadministration), herunder med kompetencer inden for overdragelse af andelsboliger, dertil gerne erfaring med finans- og kreditorbogføring og som går i ledelsesovervejelser.

Vi leder efter en velfunderet og erfaren ejendomsadministrator (ikke nødvendigvis uddannet EA), og du kan have baggrund i mægler- eller advokatbranchen, fx juridisk sagsbehandler, cand.jur., cand.merc.jur., finansøkonom, cand.merc.aud. eller fx ejendomsmægler.

JYLLAND, Aarhus og Sønderjylland (aktuelt):

IP-advokat til Hudtloff Viinberg Law Firm, Aarhus 

Privatrettet advokat eller advokatfuldmægtig til Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm, Aarhus

Advokat til advokatfællesskab søges – drømmer du om at blive selvstændig? til “Råd til Advokat”, Sønderborg

Et udvalg af tidligere match og formidlinger

Til Forman Advokater, København fandt vi det helt rette match på kompetencer og personlighed efter ganske kort tids kvalificeret search.

Til Ejendomsselskabet Helleruphus, København har jeg i indeværende år formidlet en dygtig koordinator og udlejningsmedarbejder.

Til Flexya i Storkøbenhavn, der udvikler cloudbaseret software med indbygget CRM til primært ejendomsmæglersektoren, herunder bolig- og erhvervsmæglerne, har jeg senest rekrutteret et nyt teammedlem – en ejendomsmægler med et højt mæglerfagligt niveau.

Til DEAS, Frederiksberg har jeg senest rekrutteret en erfaren boligretsjurist til stillingen som Seniorjurist.

I Høje Taastrup, With Consulting fik vi lukket en aftale med en erfaren advokat til entrepriseret og EU-udbud.

Til København, Greve søgte jeg og fandt en ambitiøs advokat med erfaring indenfor fast ejendom, herunder ejendomsoverdragelser og entrepriseret, dødsboer/testamenter og erhvervsrådgivning til Greve, WINadvokater.

Til SelskabsAdvokaterne ApS, Gentofte fandt jeg tidligere på året en forretningsminded advokat til familieretten.

En vellykket rekrutteringsopgave for advokater er fx for Semco Maritime A/S, Esbjerg, hvor jeg inden for få uger lykkedes med en stærk kommerciel Corporate Counsel (opgaven er lukket med kontrakt).

Til Newsec er vi lykkedes med en hardcore byggesagsejendomsadministrator til afdelingen for administration af erhvervs- og investeringsejendomme.

Til Newsec fandt vi en erfaren lønassistent til Lønadministrationen samt fundet den helt rette Lønansvarlige.

Sagsbehandlere:

Til Advokatfirmaet Michael Lindquist har jeg netop rekrutteret en super skarp all-round sagsbehandler og advokatbogholder til at varetage det daglige advokatbogholderi og sagsbehandle på områder som fast ejendom, retssager og dødsbobehandling.

Til Advokatfirmaet Deleuran på Frederiksberg fandt vi også hurtigt den helt rette advokatbogholder og dødsbobehandler.

Til Ret&Råd Glostrup har vi netop lukket med en kontrakt på en dygtig dødsbobehandler.

Et andet eksempel på en vellykket opgave er nærværende på vegne af min kunde, Kennedys i København, hvor jeg søgte en stærk Legal Secretary (opgaven er lukket med kontrakt).

FYN:

I Odense har jeg rekrutteret en advokat med kommerciel sigte til Ret&Råd Fyn A/S.

I Faaborg har PBO Juridisk Rekruttering været Juristerne Stokholm & Crondahl, Faaborg behjælpelig med at finde den helt rette advokat profil med henblik på et fremadrettet spændende samarbejde.

I Odense har jeg endvidere i indeværende år haft en spændende opgave for 3C Retail A/S, hvor vi fandt den helt rette koncernjurist til kunden.

SYDDANMARK (Sydjylland)

En vellykket rekrutteringsopgave for advokater er fx for Semco Maritime A/S, Esbjerg, hvor jeg inden for få uger lykkedes med en stærk kommerciel Corporate Counsel.

Aabenraa – Sønderjylland

Til LandboSyd, Sønderjylland søgte og fandt jeg en advokat til rollen som Ejendomsrådgiver indenfor rådgivning om køb og salg af landbrugsejendomme og øvrige sædvanlige ejendomsrådgiveropgaver.

AKTUELLE OG LUKKEDE OPGAVER I MIDTJYLLAND:

På vegne af min kunde Kvik A/S, til hovedkontoret i Vildbjerg har jeg rekrutteret den helt rette kandidat, juridisk sagsbehandler/sekretær til Legal & Real Estate.

I Aarhus fandt jeg ganske hurtigt en privatrettet advokat til Aarhus til Advokatfirmaet Grotkjær med interesse for procesret og privatret. Jeg leder fortsat efter endnu en stærk privatrettet profil til samme virksomhed, der er i kontinuerlig vækst. Kontakt mig gerne, hvis du ønsker at høre nærmere.

En aktuel opgave er en erhvervsrettet advokat til Advokatfirmaet Cronwald i Viborg med flere års erfaring inden for et eller flere af følgende områder: entrepriseret, selskabsret, virksomhedsoverdragelser og retssager.

Til Ret&Råd Randers har jeg netop besat et 3 mdr.s vikariat – en advokatsekretær til fast ejendom.

Til Advokatkompagniet i Aarhus fandt vi også hurtigt en erfaren sekretær til et kortere vikariat.

Til MP Advokater i Ebeltoft formidlede vi den rette kandidat – en juridisk sagsbehandler til blandet erhverv- og privatret.

Strauss & Garlik, Aarhus fandt vi en stærk juridisk sagsbehandler på deltid til advokat Niels Lyhne.

Vi har endvidere – hos Ret&Råd Grønbæk & Huuse i Aarhus – skrevet kontrakt med den helt rette bobehandler med erfaring inden for familie- og arveret, herunder dødsbobehandling, separation, skilsmisse, bodelinger, testamente og ægtepagt.

Til Lokalt Liebhaveri, Aarhus fandt vi en dygtig sagskoordinator.

I Aarhus søger jeg p.t. en Juridisk Chef – en kommercielt tænkende advokat med indgående erfaring med juridiske problemstillinger relaterende til fast ejendom.

I Aarhus har jeg endvidere en opgave på en dygtig ejendomsadministrator i pipeline til anerkendt ejendomsadministrationsselskab – gerne med flere års erfaring indenfor erhvervs- og investeringsejendomme.

Jeg rekrutterer også ofte juridiske sagsbehandlere, og jeg har i 2018 lukket aftalen med kontrakt på den helt rette dødsbobehandlerprofil til LRP, Horsens.

Senest har jeg været på udkig efter en erfaren advokatsekretær/ juridisk assistent til fast ejendom til UNIVERSADVOKATER, Aarhus. Stillingen er nu besat.

ER DU ARBEJDSGIVER:

Er du arbejdsgiver og ønsker du/ din virksomhed bistand med at vækste den faste stab ved behov for kompetent rekruttering, eller har virksomheden modtaget en kritisk opsigelse, så kontakt mig endelig for en uforpligtende drøftelse.

PBO Juridisk Rekruttering rekrutterer attraktive kvalificerede kandidater med omdrejningspunkt i juraen til selskaber, koncerner og advokat- og mæglerbranchen.

PBO Juridisk Rekruttering rekrutterer således til bl.a.:

 • investerings- og ejendomsadministrationsselskaber
 • advokatvirksomheder
 • juridiske afdelinger i koncerner
 • ejendomsmæglervirksomheder
 • byggebranchen
 • landinspektører

Kandidaterne er:

 • advokater/ jurister
 • ejendomsadministratorer/ administrationschefer/ controllere og Asset Managers
 • ejendomsmæglere
 • sagskoordinatorer
 • juridiske sagsbehandlere/ advokatsekretærer
 • advokatbogholdere og bogholdere
PBO Juridisk Rekruttering rekrutterer overvejende med kompetencemæssigt afsæt i den juridiske og finansielle sektor og ofte en skøn kombination til erhvervslivet i hele DK. PBO Juridisk Rekruttering bistår med professionel rekruttering og er altid åben for nye spændende samarbejder.

Hvorfor vælge PBO Juridisk Rekruttering:

 • PBO Juridisk Rekruttering er en seriøs, målrettet og engageret aktør med et helt unik fodfæste i den juridiske branche
 • Spar tid og ressourcer ifm. rekruttering af den rette kandidat
 • For optimeret brug af sociale medier som rekrutteringsmetode
 • For adgang til de bedst kvalificerede kandidater indenfor præcis jeres felt
 • For screening af ansøgninger og CV’er
 • For optimal og professionel opfølgning overfor ansøgende kandidater
 • For muligheden for anonymitet i stillingsopslagene, når virksomheden ikke ønsker offentlighedens kendskab
 • For den fornødne indsigt i det område, medarbejderen skal varetage

Databasen indeholder bl.a. nogle af Danmarks dygtigste advokater og jurister indenfor fast ejendom, M&A, entreprise, lejeret, entreprise, compliance, kontraktret, udbudsret, mediation, erhvervsrådgivning, IP-ret og EU-ret såvel i den finansielle sektor som indenfor den private- og offentlige sektor.

Formidlingsaftale ctr. rekrutteringsopgave:

PBO Juridisk Rekruttering tilbyder hhv. formidlingsaftale eller en regulær rekrutteringsopgave alt afhængig af virksomhedens aktuelle behov. Nedenfor lidt om forskellen på de 2 opgaver, herunder forskellen på de værktøjer, der tages i brug:

Formidlingsaftale: 

Opgaven løses som udgangspunkt via selectionsmetoden og således, at kandidaten skal findes i PBO Juridisk Rekrutterings egen database samt PBO Juridisk Rekrutterings omfattende relevante netværk.

Værktøjer:
PBO Juridisk Rekrutterings egen database, erhvervsrelevant netværk, sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook, telefonmøder og korrespondance

Rekrutteringsopgave: 

 • Headhunting med opsøgende henvendelser til potentielle kandidater udenfor egen database
 • Rekrutteringsindlæg
 • Opfølgende interviews for kompetenceafklaring efter gennemgang af ansøgning og CV

Værktøjer:
Headhunting/ recruiting primært ved hjælp af Social Media Rekrutterings-strategi (SMRS), herunder inddragelse af medarbejderne i brugervirksomhedernes sociale netværk,PBO Juridisk Vikar & Rekrutterings egen database, erhvervsrelevant netværk, sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook samt rekrutteringsindlæg, telefoninterviews, møder og korrespondance.

PBO Juridisk Rekruttering:

 • bistår den juridiske sektor, advokat- og mæglerbranchen etc. ved behov for udvidelse af den specialiserede kvalificerede juridiske stab. Det er PBO Juridisk Rekrutterings forpligtelse og jeres tryghed
 • aflaster travle HR-afdelinger i forbindelse med rekrutteringsprocessenog frigiver dermed overskud og ressourcer i staben til ansættelsesprocessen
 • arbejder selvstændigt og proaktivt på at løse udfordringerne med at tiltrække kvalificeret juridisk personale
 • PBO Juridisk Rekruttering forventningsafstemmer løbende

 ER DU KANDIDAT:

Skal jeg holde lidt uforpligtende øje på dine vegne, så send gerne dit CV og en kort supplerende beskrivelse om, hvad du helst arbejder med, dine specialer etc., når du sender dit CV. Det er alene til intern brug i PBO regi, når jeg matcher arbejdsgiver og kandidat.

Det hjælper mig meget, når jeg har en overordnet “dagsorden”, når jeg ser på forhold som specialer, særlige kompetencer, der måske ikke er med i det mere traditionelle CV, arbejdstid, eventuel køretid, udfordringer og fordele, personlige præferencer og bestemt også, når jeg har kendskab til, hvilke opgaver kandidaten helst IKKE vil matches med.

Det vil være ekstra godt med en lille intern punktopstilling til mig om, hvad der tiltaler dig, hvor du er stærk samt der hvor du ved, at du har behov for sparring.

Al korrespondance i PBO regi er naturligvis i fuld fortrolighed og diskretion!

CV kan uploades her: KANDIDATER

FØLG MED HER PÅ BLOGGEN:

Velkommen til bloggen, hvor I kan læse lidt nærmere om, hvilke ydelser jeg kan tilbyde, når I løbende har brug for at udvide jeres faste juridiske stab. Som altid opfordrer jeg til, at I løfter røret og tager en snak med mig, når I har brug for at styrke og vækste et eller flere af virksomhedens specialer eller dér, hvor der er brug for at udvide med yderligere advokater/ jurister og/ eller Legal Councels, partnerkredsen, den juridiske ledelse og compliance etc., så vi sammen kan pejle os ind på, om vedkommende måske allerede er “on hold” i PBO regi, på bedding/ få korrespondancer væk, eller om der alternativt skal iværksættes en formidlings- eller rekrutteringsproces. Jeg er altid åben for dialog og garant for 100 % fortrolighed og professionalisme i processen.

pia-bolander-olsen-vikar-advokatsekretær-online-bistand

Følg mig gerne på LinkedIn, Instagram eller Facebook for newsfeed om spændende rekrutteringsopgaver, for interessante og relevante stillingsopslag i hele DK og for opdateringer og links til nyttig og essentiel viden om nyheder inden for: jura, formidling af fast ejendom, forsikringsret, revision og finansiering – altid med aktuelle kildehenvisninger, så vi sammen kan bygge vores “vidensbank” op.

Følg gerne med på bloggen for info om seneste tiltag eller klik på foto nedenfor for mere info.

Er du en dygtig og kvalificeret kandidat primært indenfor områderne jura, fx advokat (cand.jur./ cand.merc.jur.), juridisk sagsbehandler, advokatsekretær, ejendomsadministration eller advokatbogholder/ controller, så send meget gerne dit CV og en kortfattet beskrivelse af dine spidskompetencer og foretrukne arbejdsområder, så holder PBO Juridisk Rekruttering øje med aktuelle stillinger for dig, ligesom du kommer i betragtning ved PBO Juridisk Rekrutterings egenrekrutteringer.

Såvel som kandidat og som beslutningstagende arbejdsgiver kan du med fordel følge med i konceptet Månedens Juridiske Kandidat , som er et spændende tiltag for den proaktive kandidat og arbejdsgiver, så følg gerne med på virksomhedens profil: PBO Juridisk Rekruttering.

PBO Juridisk Rekruttering – “out of the box” legal recruiting – because it works!