Pia Bolander Olsen
Pia Bolander Olsen
Indehaver | Recruiter | Advokatsekretær | Juridisk sagsbehandler

Digital online bistand

Er din virksomhed logistisk udfordret?

Oplever din virksomhed en ordretilgang, som overstiger arbejdsstyrken p.t., og er der ikke umiddelbart udsigt til, at sagsmængden aftager, går du sikkert med overvejelser om at ansætte yderligere advokatsekretærer?

Er dette imidlertid rent logistisk for nærværende uladsiggørligt f.eks. på grund af;

 • at virksomhedens domicil sætter en naturlig begrænsning/ stop for personaletilgangi form af for få kvadratmeter,
 • at virksomheden alene er i begyndelsen af de spæde overvejelser om udvidelse af staben,
 • eller er virksomheden beliggende i et område, hvor der er få ledige kvalificerede medarbejdere,

så kan PBO Juridisk Vikar ApS tilbyde en alternativ løsning.

Alternativet; “Din digitale online support- og sagsbehandler”

Læs mere om online bistand her

Hvorfor vælge online bistand?

Fordelene ved løsningsorienteret digital vikarbistand:

 • HR- og ledelsesovervejelser om yderligere ansættelse af personale kan med rettidig omhu udskydes
 • advokatvirksomheden kan med fordel vurdere, om der reelt er et behov for yderligere ansættelse, eller om løsningen evt. kunne være at antage kvalificeret vikarbistand i de perioder, hvor der er spidsbelastninger
 • advokatvirksomheden kan danne sig et realistisk cost/benefit indblik i, hvorvidt der er økonomisk gevinst forbundet med hhv. kortvarige effektive vikariater ctr. fastansættelse – altså om tidspunktet er kommet til at udvide den faste stab
 • en midlertidig ansættelse af kvalificeret vikarbistand indenfor en lang række juridiske områder giver herudover advokatvirksomheden frihed og tid til at udvikle virksomheden, herunder efteruddanne, aflaste eller midlertidigt udvide den eksisterende stab

Vilkår og betingelser for din digitale advokatsekretær:

 • Advokatfirmaet har fortsat ledelsesbeføjelsen
 • Vikaren har fortsat en fast referenceperson i advokatvirksomheden
 • Vikaren er omfattet af tavshedspligten
 • Vikaren er ansættelsesretligt stillet som om, vikaren fysisk befinder sig i virksomheden

Egnede opgaver til digital bistand:

 • ekspedition af ejendomshandler, herunder tinglysningsekspeditioner m.v.
 • testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomster m.v. – enten i udkastform eller efter diktat
 • diktat i alle typer sager
 • erstatningsret – udarbejdelse af udkast til indlæg m.v.
 • dødsbobehandling – udarbejdelse af åbningsstatus, boopgørelse, tinglysning af skifteretsattest m.v.

Vi aflaster advokatvirksomheder i travle perioder!

Fast ejendom ✯ Personskaderet ✯ Dødsbobehandling

Kontakt PBO Juridisk Vikar & Rekruttering