Pia Bolander Olsen
Pia Bolander Olsen
Indehaver | Recruiter | Advokatsekretær | Juridisk sagsbehandler

Her er mit CV

Advokatsekretær indenfor fast ejendom, personskade og dødsbobehandling. Daglig leder og indehaver af PBO Juridisk Vikar & Rekruttering.

“Giv mig en juridisk ansvarlig og et password, så er jeg i gang med at hjælpe jeres advokatvirksomhed med advokatsekretæropgaver indenfor fast ejendom, personskadesager og dødsbobehandling.”

Naviger rundt i CV’et ved at trykke på knapperne herunder:

Kort og godt
Uddannelse
Erfaring
Referencer/Udtalelser

Min baggrund, referencer og anbefalinger

Hér er lidt baggrundsstof om mig ✯ profilen bag- og stifter af PBO Juridisk Vikar- og Rekrutteringsservice ApS

PBO_cover_CVNår du hyrer mig som advokatsekretær på vikarbasis, får du en smilende og effektiv sagsbehandler, der selvstændigt får sagerne fra hånden, leverer høj kvalitet og drager omsorg for god og professionel klientpleje.

Min mission er at skabe et ”åndehul” for advokater og advokatsekretærkollegaer, hvor de oplever at der ”løftes i flok”, så jeg kan afslutte min opgaver og efterlade en virksomhed, der føler sig betryggende og professionelt afhjulpet.

Jeg driver PBO Juridisk Vikar og Rekruttering ud fra holdningen, at mine udsendte vikarer skal levere samme høje kvalitet indenfor deres respektive fagområder som undertegnede. Derfor tilbyder jeg kun veluddannede og kvalificerede advokatsekretærer, hvor vi:

✯ bistår advokatvirksomheder, når et behov for specialist sekretærbistand opstår. Det skaber tryghed for advokatvirksomheden, de øvrige ansatte og klienterne.

✯ aflaster travle advokatvirksomheder i perioder, hvor tilgangen af sager overstiger eksisterende kapacitet. Det frigiver overskud og ressourcer hos virksomhedens øvrige ansatte.

✯ advokatsekretærer fra PBO Juridisk Vikar & Rekruttering skal sjældent oplæres. Jeg fungerer fx som superbruger på Unik Advosys og har IT flair generelt. Herudover har jeg erfaring med AdvoPro.

✯ vi holder os løbende skarpe gennem videreuddannelse. Det er vores forpligtelse og jeres tryghed.

✯ vi tilpasser os miljøet hos advokatvirksomheden og forventningsafstemmer løbende.

Skulle advokatvirksomhedens således have specielle behov, som PBO Juridisk Vikar & Rekruttering ikke kan imødekomme, så påtager vi os gerne opgaven som rekruttering.

Pia-CV-præsentation

Jeg formidler og rekrutterer:

✯ advokatsekretærer

✯ advokater

✯ juridiske konsulenter

✯ jurister

✯ advokatfuldmægtige

✯ ejendomsadministratorer

✯ PA’er/ executive assistents

✯ bogholdere

Erfaring:

Advokatsekretær

PBO Juridisk Vikar- og Rekrutteringsservice ApS ✯ www.juridisk-vikar.dk

Juli 2015 – i dag

Når jeg er hyret som ekstern advokatsekretær, er det min fornemmeste opgave – ganske ubemærket – at overtage sagsbehandlingen på et i forvejen eksisterende, ofte omfattende, sagsportefølje og fra dag 1 skabe overblik og ekspedere i sagerne.

Mit arbejde skal tilfredsstille advokaterne, det skal tilfredsstille klienterne, og det skal være fremtidssikret og således, at sagerne uden problemer kan overdrages igen til den sagsbehandler, jeg i mange tilfælde vikarierer for.

Jeg besidder en stor faglig stolthed, som mit arbejde i den grad bærer præg af. Jeg er ”opdraget” på advokatkontorer over de seneste små 15 år, så de sædvanlige moralske og etiske overvejelser er en helt naturlig del af min adfærd, ligesom jeg naturligvis er omfattet af tavshedspligt såvel under mit vikariat som efterfølgende.

Min faglighed er stærk indenfor fast ejendom, dødsbobehandling, personskade – og erstatningsret, og jeg har naturligvis en lang række andre forudsætninger og færdigheder, som er meget anvendelige på advokatkontorets øvrige sagsområder – se gerne nærmere på juridisk-vikar.dk.

Normalt skal jeg blot have fokus på at løse mine opgaver, men jeg oplever også, at jeg kan bidrage med idéer til optimering, arbejdsfordeling, grænsedragning og i det hele taget til at skabe god stemning på arbejdspladsen.

Indehaver

PBO Juridisk Vikar- og Rekrutteringsservice ApS ✯ www.juridisk-vikar.dk

Juli 2015 – i dag

CV-billede-seperatorVisionen er at skabe en virksomhed med et team af kompetente advokatsekretærer, der kan løse opgaver fra vugge til grav af høj kvalitet indenfor alle juridiske specialer. I dag dækker jeg selv områderne fast ejendom, dødsbobehandling, personskade- og erstatningsret, ligesom jeg gerne bidrager med sædvanlige ad hoc opgaver.

Opgavehenvendelser kan også ende ud i en formidlingsaftale eller en regulær rekrutteringsopgave. På den måde dækker vi kundens behov – også, når vi ikke selv har kompetencerne.

Virksomheden skal vokse i et tempo, hvor der er fokus på høj kvalitet, og hvor jeg kan sikre mig, at

 • jeg personligt kan stå inde for mine ansatte vikarer og samarbejdspartnere
 • ansatte vikarer løbende bliver videreuddannet og holdt opdateret
 • der er fokus på kundetilfredshed
 • opgaverne varetages med professionel omhu
 • ansvarsfordelingen er tydeligt aftalt
 • der foretages løbende forventningsafstemning
 • arbejdsglæden og det gode arbejdsliv fortsat er i fokus, herunder at arbejdet er meningsfuldt for såvel mine ansatte som for kunden

Advokatsekretær

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm ✯ www.dinejendomsadvokat.dk

december 2014 – juli 2015 (8 måneder)

Jeg blev antaget som advokatsekretær for advokat Tobias Grotkjær Elmstrøm i advokatfirmaets afdelinger i Aarhus og Hørning, da jeg besidder en unik kombination af kompetencer indenfor fast ejendom og personskade- og erstatningsret.

Mine primære arbejdsområder var:

Selvstændig juridisk og praktisk sagsbehandling indenfor områderne fast ejendom og personskade- og erstatningsret.

Praktisk sagsbehandling indenfor udlændingeret, herunder asylsager m.v.

Under min ansættelse hos Tobias Grotkjær lavede jeg endvidere en omfattende paradigmesamling i Unik Advosys og således, at samtlige paradigmer kunne tilgås via Unik Advosys’ flettefunktion.

Advokatsekretær

Jensen Advokatfirma ApS ✯ www.bjsj.dk

2010 – 2014 (4 år)

Advokatsekretær for advokat Jesper Håkonsson m.fl. i advokatfirmaets afdeling i Horsens, hvor jeg i en årrække bl.a. havde et fantastisk parløb med advokat Jesper Håkonsson.

Her fik jeg en dyb indsigt i personskade- og erstatningsret generelt og arbejdede meget selvstændigt med udarbejdelse af udkast til indlæg til forsikringsselskaberne, Arbejdsskadestyrelsen, Patienterstatningen og øvrige parter.

Arbejdet bestod bl.a. i samtaler med nye klienter med henblik på at screene samtalen for ansvarsgrundlag, årsagssammenhæng, evt. acontoerstatninger, evt. indtrådt forældelse og øvrige frister, forsikringsdækning (ansvar/ ulykke m.v.), booke møde, afholde møde, indhente akter og forberede udkast m.v. til indlæg til advokatens eventuelle bemærkninger og endelige godkendelse.

Jeg varetog primært sagsbehandlingen om fast ejendom indenfor private handler, og arbejdede selvstændigt i øvrige ejendomshandler, herunder samtlige tinglysningsekspeditioner (skøde, kreditorbeskyttelse m.v.), udarbejdelse af refusionsopgørelse og evt. korrespondancer i forbindelse med mangelsager.

Jeg varetog som udgangspunkt alle nødvendige dispositioner indenfor dødsbobehandling såvel i privatskiftede boer som i bobestyrerboer, herunder afholdelse af bomøder, eller som deltager med bobestyrer. Jeg sørgede for, at boerne blev udleveret fra Skifteretten med de tilhørende ekspeditioner, var fast referenceperson for arvingerne, forestod endelig udarbejdelse af åbningsstatus, halvårsredegørelse, boopgørelser og alle ekspeditioner forbundet med fast ejendom i boerne.

Primære specialer:

 • Ejendomshandel (fast ejendom)
 • Dødsbobehandling
 • Erstatningsret (personskade og erstatning)

Derforuden har min portefølje over årene bestået af civile retssager, familieret, tvangsauktioner, konkurser m.v. samt traditionelt forekommende sekretæropgaver som skrivning efter diktat, tæt klientkontakt, herunder indledende møder, telefonpasning, sagsbehandling og kalenderstyring.

Advokatsekretær

Advokatfirmaet Retnu.dk ✯ www.retnu.dk (tidl. Advokatfirmaet LO Hansen)

2004 – 2010 (6 år)

Advokatsekretær for nyetableret virksomhed ved advokat Lars-Otto Hansen. Vi arbejdede og udviklede virksomheden sammen og havde et fantastisk samarbejde. Jeg betragter fortsat advokat Lars-Otto Hansen som min mentor, og jeg betragter mig som værende særdeles privilegeret i og med, jeg har haft denne fantastiske ”læremester”, som jeg har sparret meget med over årene.

Hos Lars-Otto Hansen fik jeg stor indsigt i de administrative opgaver forbundet med driften af et advokatkontor, herunder opgaverne forbundet med at have ansatte. Det var en ekstremt lærerig tid, og jeg blev i den grad udfordret fagligt. Vi var en duo, hvor jeg dog havde mine egne ansvarsområder.

Vores hovedarbejdsområder var:

 • Køb og salg af fast ejendom, herunder mangelsager
 • Entrepriseret
 • Lejeret, andelsboligret, ejerlejlighedsret
 • Personskade og erstatning
 • Ansættelsesret
 • Behandling af dødsbo
 • Familieret, ægtepagter, testamenter, bodeling mv
 • Behandling af konkursbo

Jeg var med til det meste, men hovedsagligt:

 • Berigtigelse af ejendomshandler, herunder udarbejdelse af skøder, refusionsopgørelser, digital tinglysning m.v.
 • Selvstændig sagsbehandling f.s.v.a. mortifikationssager
 • Konkursbo- og dødsbobehandling

Herudover udførte jeg traditionelt forekommende sekretæropgaver som skrivning efter diktat, tæt klientkontakt, telefonpasning, sagsbehandling og kalenderstyring.

Virksomheden blev solgt til Jensen Advokatfirma ApS, hvor jeg var en del af virksomhedsoverdragelsen sammen med daværende advokatfuldmægtig Jesper Håkonsson, senere partner og medindehaver af Jensen Advokatfirma ApS.

Advokatsekretær

Ladegaard, Rasmussen & partnere

2003 – 2004 (1 år)

Jeg blev ansat som advokatsekretær efter en fantastisk elevtid, hvor jeg primært arbejdede med:

Fast ejendom:
Sædvanlig sagsbehandling, herunder tinglysning af skøde og andre dokumenter, koordination med parterne og refusionsopgørelse.

Konkursret:
Bistod advokaten og advokatfuldmægtigen med registrering og vurdering af konkursboets aktiver og passiver, korrespondancer med Skifteretten, fik indsigt i panthaverregnskab, omstødelsessager og tvister vedrørende opgørelse og placering af krav i konkursordenen.

Retssager:
Sædvanlig sagsbehandling i forbindelse med retssager, herunder udarbejdelse af processkrifter, korrespondance med Retten og parterne m.v.

Advokatsekretærelev

Ladegaard, Rasmussen & partnere

2002 – 2003 (1 år)

Som en sidste del af min uddannelse til advokatsekretær på Mommark Handelskostskole var jeg i lære hos Ladegaard, Rasmussen & Partnere, og her fik jeg lagt grundstenen til det høje kvalitetsniveau, jeg leverer i dag. Jeg lærte virkelig meget her, og det er en tid, jeg fortsat værdsætter meget højt.

Jeg lærte primært om:

Fast ejendom:
Indenfor fast ejendom lærte jeg det basale om købsaftalen og ejendommens dokumenter, fortrydelsesret og advokatforbehold, forsikringsforhold, herunder ejerskifteforsikring, energimærkning og miljøforhold, samt udarbejdelse og tinglysning af skøde og eventuelle pantebreve.

Konkursret:
Indenfor konkursret lærte jeg om registrering og vurdering af konkursboets aktiver og passiver med fokus på udkomme for kreditorerne og panthaver, samt omstødelsessager og tvister vedrørende opgørelse og placering af krav i konkursordenen.

Retssager (civile retssager):
Sædvanlig sagsekspedition, frister, der skal iagttages, udarbejdelse af processkrifter, kommunikation med Retten og øvrige parter, udarbejdelse af skønstemaer, påstandsdokumenter m.v.

Advokatsekretærelev

Bech & Partnere

2001 – 2001 (mindre end et år)

Hos Bech & Partnere fik jeg konkret faglig viden og færdigheder såvel som personlig kompetence til selvstændigt at arbejde med advokatkontorets forskellige specialer.

Jeg arbejdede primært med inkasso, herunder eksempelvis rykkerskrivelser, telefonisk opfølgning, indlevering af betalingspåkrav eller udtagelse af stævning.

Jeg lærte også om fast ejendom, herunder forhold vedr. køb, salg og leje af parcel, ejerlejlighed, grunde, køb på tvangsauktion og andelsboliger.

Uddannelse

Business College Syd ∞ Mommark Handelskostskole

Advokatsekretær | Juridisk sagsbehandler, Jura

2001 – 2003

Jeg lærte de grundlæggende begreber om det danske retssystem, samt fundamentet for 2 af de hovedområder, jeg arbejder med i dag:

Fast ejendom:
Jeg fik kendskab til forskellige typer af fast ejendom og de juridiske forskelle og fik kendskab til handel med fast ejendom samt lærte at beherske de praktiske ekspeditioner ved en ejendomshandel, herunder gennemgang af en købsaftale, tilstandsrapport, energimærkning m.v. og købers/sælgers rettigheder. Herudover indsigt i tvangsauktionsskøder samt berigtigelse af overdragelse af andelsboliger.

Basal og praktisk indføring i sædvanlige og mere sjældne tinglysningsekspeditioner bl.a. skøde, pantebreve, kreditorbeskyttelse, forkøbsret, vedtægter m.v. og de praktiske ekspeditioner ved tinglysningsproblemer samt beregning og erlæggelse af afgifter til staten, udarbejdelse af refusionsopgørelse og reguleringsopgørelser m.v.

Senere – i august 2009 – hvor tinglysningsekspeditionerne blev digitale, har jeg naturligvis behørigt videreuddannet mig og derudover altid arbejdet med tinglysningsekspeditioner, så jeg er superbruger for så vidt angår digital tinglysning.

Dødsbobehandling:
Lærte at medvirke ved dødsbobehandling og selvstændigt ekspedere almindelige dokumenter i forbindelse med en dødsbobehandling.

Fik endvidere kendskab til beregning af skifteafgift, boafgift og boskat og udarbejder i dag selvstændigt åbningsstatus og boopgørelse.

Udover introduktion til det danske retsvæsen og sædvanlige sagsbehandlingsekspeditioner for advokatsekretærer og advokatkontoret generelt, så var der ikke et fagmodul i personskade- og erstatningsret. Det lærte jeg i stedet i praksis samt gennem sideløbende efteruddannelse.

Horsens Handelsskole

Kontoruddannelsen med specialet advokatsekretær, insolvensret 1999 – 2001

Kursus – seneste:

Kursusgruppen ApS

Arv- og Testamentsret

Senest opdateret på aldeles fremragende vis på Arv- og Testamentsret på kursus med de forrygende undervisere advokat Anne Kjærhus Mortensen og gæsteunderviser professor Rasmus Feldthuset og således inspireret og opdateret på:

 • længstlevendes råderet og testationsret
 • successionsrækkefølger
 • dødsboskiftemæssige overvejelser
 • afgiftsmæssige overvejelser
 • håndtering af dødslejesituationen
 • habilitet
 • ansvar
 • seneste nyt inden for pensions- og forsikringsretten

Kursusgruppen ApS

Berigtigelse af fast ejendom – Kursusgruppen ApS, den 15. marts 2016

Jeg har endnu engang den 15. marts 2016 haft fornøjelsen af et af Kursusgruppens fantastiske kurser. Denne gang Berigtigelse af fast ejendom med den erfarne advokat Kristian Dreyer, som underviser.

Jeg er således opdateret på berigtigelse af bolighandler, herunder:

 • grundlæggende indføring i købsaftalen og handlens sædvanlige bilag
 • kronologisk gennemgang af en ejendomshandels forløb fra sagens modtagelse og bekræftelse af honorar
 • gennemgang af handlen, rådgivning af køber og handlens berigtigelse
 • gennemgang af advokatens ansvar i forbindelse med rådgivning af køber

samt en overordnet introduktion over hovedprincipperne i reglerne om mangler ved fast
ejendom samt reglerne om huseftersyn og ejerskifteforsikring

Kursusgruppen ApS

Dødsbobehandling Kursusgruppen ApS 30.november 2015

Ultimo november 2015 opdateret på dødsbobehandling på super godt kursus afholdt af Kursusgruppen med de dygtige undervisere, hhv. advokat Anne Broksø og advokat Anne Kjærhus Mortensen særligt om de problemer, der løbende opstår i forbindelse med dødsbobehandlingen, herunder:

 • valg af bobehandlingsform
 • fortolkning af testamenter
 • formkrav
 • habilitet
 • kompetence
 • succession
 • insolvensbehandling
 • lån/gaver
 • afgift
 • dødsboskat
 • forsikringer og pensioner
 • salær og ansvar

Øvrige kurser:

Digital tinglysning, 2009, Digital tinglysning II, 2009, Tinglysning med Lillian Hindborg, 2008, Bogføring og klientkontoregulering og hvidvask, Elite, 2008, dødsbobehandling inkl. skat, Elite, 2006, paradigmakursus Unik System Designs, 2006

Finansiel rådgivning, Erhvervsakademiet Aarhus, 2005, Erhvervsøkonomi (regnskab, finans, kontering og bogføring i Navision), 2002

Økonomi:

Bogføringserfaring (daglig kontering og klientkontoregulering/ tilsvar hos Advokatfirmaet Retnu.dk i perioden 2004-2010)

Sprog: perfekt og velformuleret dansk retskrivning, flydende engelsk i tale og skrift.

IT: kendskab til Unik Advosys på superbrugerniveau, erfaren Legis bruger, superbruger af Office-pakken og generelt flair for IT, hurtig til at tilegne mig viden om nye IT-systemer

Referencer

Referencepersoner:

 • Advokat Pernille Nordenbæk, tlf. 5115 7588
 • Advokat Martin Sørensen, tlf. 2095 5141
 • Advokat Peter Agentoft, tlf. 4094 0800, partner hos Ladegaard, Rasmussen & Partnere, Horsens
 • Advokat Cecilie Mieth, tlf. 4194 8000, advokat og indehaver, Retsadvokaterne, Roskilde
 • Advokat René Knudsen, tlf. 2125 0201, Advokathuset Eegholm, Herning
 • Advokat Anne Hviid og advokat Jesper Hviid, tlf. 2129 9485, Hviid Advokater, Kolding
 • Advokat Jesper Håkonsson, tlf. 2045 5585, Jensen ApS (Horsens afd.)
 • Advokat Lars-Otto Hansen, tlf. 4819 2909, Advokatfirmaet Retnu.dk

Vi aflaster advokatvirksomheder i travle perioder!

Fast ejendom ✯ Personskaderet ✯ Dødsbobehandling

Kontant PBO Juridisk Vikar & Rekruttering