Pia Bolander Olsen
Pia Bolander Olsen
Indehaver | Recruiter | Advokatsekretær | Juridisk sagsbehandler
Se mit CV

Min baggrund, referencer og anbefalinger

Hér er lidt baggrundsstof om mig ✯ profilen bag- og stifter af PBO Juridisk Vikar- og Rekrutteringsservice ApS

Jeg er uddannet på Business College Syd – Mommark Handelskostskole. Jeg har den seneste årrække specialiseret mig i fast ejendom, dødsbobehandling og erstatningsret – områder, der optager mig meget, og som jeg til stadighed brænder for.

Jeg har endvidere beskæftiget mig med retssager, insolvensret, testamenter, ægtepagter, familieret, tvangsauktioner, udlændingeret m.v. samt traditionelt forekommende sekretæropgaver som transskribering efter diktat, tæt klientkontakt, herunder indledende møder samt bomøder med arvinger i dødsboer, telefonpasning, sagsbehandling og kalenderstyring.

Jeg er således bredt funderet i mit fag. Det er en stor fordel for din advokatvirksomhed, da jeg vil kunne sagsbehandle selvstændigt fra første færd og således øjeblikkeligt afhjælpe pressede situationer i virksomheden og dermed frigive overskud og ressourcer hos virksomhedens øvrige ansatte.

Jeg har hidtil arbejdet i Unik Advosys og har i mine seneste ansættelser fungeret som superbruger. Bruger din advokatvirksomhed Unik Advosys, er systemet således ingen udfordring. Har virksomheden brug for bistand med udarbejdelse af paradigmaer m.v., står jeg gerne til rådighed.

Bruger din virksomhed et andet anerkendt advokatsystem, vil der være tale om et meget kort intenst oplæringsforløb, da jeg har udbredt flair for IT og hurtigt vil kunne manøvre rundt i systemet.

Vi aflaster advokatvirksomheder i travle perioder!

Fast ejendom ✯ Personskaderet ✯ Dødsbobehandling

Kontakt PBO Juridisk Vikar & Rekruttering

PBO Juridisk Vikar & Rekruttering har hjemsted i Horsens, men arbejder overalt i DK!