Vi aflaster advokatvirksomheder i travle perioder!

Fast ejendom ✯ Personskaderet ✯ Dødsbobehandling

Kontakt PBO Juridisk Vikar & Rekruttering

Hvorfor vælge PBO?

Overlad det administrative papirarbejde til PBO

Det skal være enkelt og uden bureaukrati for advokatvirksomheden at antage professionel og kompetent vikarbistand, hvorfor PBO Juridisk Vikar & Rekruttering udarbejder aftalegrundlaget. Der er ingen kontraktlig aftale mellem vikaren og advokatvirksomheden. Aftalen indgås mellem advokatvirksomheden som “Brugervirksomhed” og PBO Juridisk Vikar & Rekruttering.

Vikaren har indgået ansættelseskontrakt med PBO Juridisk Vikar & Rekruttering, der fastlægger generelle rettigheder og pligter for den ansatte vikar. PBO Juridisk Vikar & Rekruttering betaler løn, pension og alle øvrige pligtige sociale ydelser til vikaren samt afregner skat.

Advokatfirmaet har ledelsesbeføjelsen i arbejdstiden, og vikaren tilknyttes en fast referenceperson i advokatvirksomheden. Vikaren er naturligvis omfattet af tavshedspligten på sædvanlige vilkår.

Økonomi og forpligtelser

Med kvalificeret advokatsekretærbistand på vikarbasis har virksomheden ingen udgifter til kurser, ferier, sygedagpenge, barnets sygedage, pensionsordninger m.v. Der betales kun for den effektive tid, der er brug for og aftalt indledningsvist og kun i de perioder, virksomheden har brug for bistand.

✯ ✯ ✯

Det er en naturlig forudsætning, at vores samarbejde er baseret på gensidig tillid og respekt for arbejdsgange og virksomhedskultur i advokatvirksomheden.

Læs mere om indehaver
pia-bolander-olsen-PBO

Project Life Changes

PBO Juridisk Vikar & Rekruttering støtter selvfølgelig op om innovative og relevante projekter, bl.a. det hjertevarme og seriøse Projekt Life Changes, som jeg har fået æren af at være ambassadør og sponsor for, herunder medlem af Advisory Board sammen med en række af DK’s dygtigste erhvervsprofiler.

Life Changes vedkommer os alle og er særligt relevant for de, der dagligt udfordres på ressourcer inden for mentoring og aktivering af mennesker, der lever i udkanten af samfundet, dvs. relevante aktører hos Jobcentrene ude i kommunerne, Kriminalforsorgen, forsvarsadvokater o.l.

Læs mere her

 Vil du vide mere om PBO? Læs om

Dine fordele hos PBO
Virksomhedens formål

Engagementer og referencer:

Se udtalelser